Over FysioFrancke

Welkom op de website FysioFrancke.

Fysiotherapeut en Manueeltherapeut Erica Idi-Francke, BIG geregistreerd en voldoet aan de laatste eisen volgens het Kwaliteitsregister van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie).

Over Erica Francke

In juli 2003 is Erica Idi-Francke als allround fysiotherapeut afgestudeerd aan de Hogeschool Rotterdam.
Tijdens deze opleiding stages gelopen in een particuliere praktijk, een ziekenhuis en een verpleeghuis. Medische fitness begeleiding in Gezondheidcentrum De Lus te Zwijndrecht tot 1 november 2003.

Interesse met name gericht op de particuliere praktijk maar dan wel met een goede multidisciplinaire samenwerking. Na 3 maanden in een fysiotherapiecentrum in Den Haag gewerkt te hebben is ze op 1 november 2003 als zelfstandig ondernemer gevestigd in het Gezondheidscentrum DWL-De Esch.

In 2006 cursus Medical Taping, dit concept wordt regelmatig gebruik gemaakt in de praktijk met verbazingwekkende resultaten.

In 2009 afgestudeerd als Professional master Manuele Therapie in de eerstelijnsgezondheidszorg aan de Transfergroep Rotterdam.

In 2010 Onder andere de volgende Cursussen afgerond: Beweegkuur, Basiscursus Beweegprogramma en Training van uithouding en kracht bij Ouderen.

Tevens in 2010 de opleiding tot Wellness Sporttester gevolgd bij het Wellness Testcentre te Breda met als doelstelling in de komende jaren testen te gaan uitvoeren. Op deze manier worden 'Fitheids- indicatoren' in kaart gebracht om zo het juiste trainings/begeleidingsprogramma aan te kunnen bieden. Deze testen worden uitgevoerd in Sportcentrum Rivium, Wellness Testcentre locatie te Capelle aan den IJssel.

In 2011 bij en nascholing rond schouder en wervelkolomproblematiek gevolgd.

In 2012 cursus Zwangerschapsgerelateerde bekkenklachten afgerond.

In 2013 de cursus CANS gevolgd. Deze cursus heeft kennisgegeven in de belangrijkste inzichten en afspraken rondom de afbakening CANS, wat staat voor Complains About Nech and Shoulder. Ook de chronischiteit van deze klachten werden besproken die net als bij andere aandoeningen, meer kans heeft als de persoonlijke belastbaarheid van de client ernstig daalt.
Tijdens deze cursus is er ook aandacht geweest voor de fysiotherapeutische maatregelen: aanpak van myofasciale triigerpoints, en andere aspecten van de spierfunctie, de werkplaatsaspecten (houding tijdens werk, werkwijze etc.) en de ontspanningsmaatregelen. Als laatste is in de cursus aandacht geweest voor pijnmanagement en conditieverbetering bij chronische klachten.

In 2014 nascholing via CME oline nascholing. Onderstaande certificaten zijn daarbij behaald.
CME bijscholing certificaten: COPD pathologie, COPD Fysiotherapeutische interventie, Myofasciaal pijnsyndroom, Hoofdpijn: de Myofasciale benadering, Rheumatoide arthritis Pathofysiologie, Ideopathische scoliose, Multiple Sclerose,Schouder: innovatieve differentiaal diagnostiek, Schouder: innovatieve differentiaaldiagnostiek deel 2, Diabetes Mellitus 1,2,3, Osteoporose, Parkinson.

Naast de CME cursussen werden onderstaande workshop gevolgd en de cursus Beweegprogramma gericht op Diabetes.

Workshop Hoogcervicale wervelkolom Manipulaties (Alumnibeleid):
In deze workshop is er ruim aandacht en tijd besteedt aan het ‘hands-on’ oefenen van onderzoeks- en therapeutische vaardigheden van de cervicale en hoogcervicale wervelkolom. Ook in deze workshop zijn duidelijk de patronen beredeneerd en besproken wanneer men als Manueel therapeut kiest voor welke therapeutische interventie. Extra is stilgestaan bij de patroonherkenning en het klinisch redenatieproces waar men de Hoogcervicale Manipulatie kunt voeren als Manueel therapeut om binnen 1 a 2 behandeling sterke verbetering te krijgen bij een client met patroon Cervicogene Hoofdpijn. Deze handeling is veel besproken geweest de afgelopen jaren internationaal. Wanneer het doorlopen klinisch redeneerproces op orde is zal het effect van de manipulatie hoogcervicaal uitermate positief zijn. Echter is de keus aan de therapuet en client om deze afweging te maken betreft deze handeling.

Beweegprogramma Diabetes Mellitus:
Hogeschool Rotterdam Transfergroep biedt fysiotherapeuten het Beweegprogramma diabetes. In samenwerking met TNO en Diabetesvereniging Nederland heeft het KNGF een beweegprogramma ontwikkeld voor mensen met diabetes type 2. Doelstelling van alle programma’s is het stimuleren van beweging. Het beweegprogramma richt zich daarnaast op het bevorderen van een actieve leefstijl. Kortom, een programma dat zich positioneert als een lifestyle-interventie.

Doelstelling van een KNGF-standaard Beweeginterventie Mensen met een chronische aandoening hebben een actieve leefstijl die voldoet aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) en kunnen deze leefstijl handhaven.

In 2015 meerdaagse cursussen: Compensatie strategieën bij bekken . Deze cursus geeft met name inzichten in de allernieuwste evidentie en wetenschappelijke onderzoeken gericht op bekkenklachten en lage rugklachten. De cursus Egmond-Schuitemaker protocol bij aspecifieke en mild specifieke schouderklachten geeft de recentste wetenschappelijke inzichten en behandelmethodes in het therapeutisch/methodisch handelen ter bevordering van herstel bij schouderklachten.

Naast deze scholingen werd het intercollegiaal overleg geïntensiveerd zodat er nog een beter samenwerking ontstaat en een opbouw gemaakt kan worden om de fysiotherapiepraktijken nog meer te laten samensmelten als Fysiotherapiepraktijk De Esch.

Praktijk Fysiotherapeut Erica Francke